Ít nhất 6 người thiệt mạng ở sự cố kinh hoàng Cúp các QG châu Phi

Ít nhất 6 người thiệt mạng ở sự cố kinh hoàng Cúp các QG châu Phi

Có ít nhất 6 người thiệt mạng, 40 người khác bao gồm cả trẻ em nhập viện trong tình trạng nguy kịch