Game quá dễ, thủ môn Liverpool bón cháo hành miễn phí cho Bruno Fernandes

Game quá dễ, thủ môn Liverpool bón cháo hành miễn phí cho Bruno Fernandes

Quan sát thấy Fabinho chuyền về cho Alisson, Bruno lập tức bỏ pressing tiền vệ này để chuyển sang áp