Anh Đức bị khoá chặt bởi lứa cầu thủ đáng tuổi cháu

Anh Đức bị khoá chặt bởi lứa cầu thủ đáng tuổi cháu

Tiền đạo 36 tuổi vào sân bị theo kèm sát bởi các cầu thủ U23 Việt Nam Khoảng trống được tạo ra, CLB