Cổ động viên nhổ nước bọt vào trọng tài ở Lạch Tray bị cấm đến sân 3 năm

Cổ động viên nhổ nước bọt vào trọng tài ở Lạch Tray bị cấm đến sân 3 năm

Mới đây, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra quyết định xử lý đối với những cá nhân, tập thể sai phạm liên qua