bảng tổng sắp huy chương olympic

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020: Trung Quốc hơn Mỹ 5 HCV, Malaysia có huy chương【bảng tổng sắp