Rafael Benitez, các fans, chủ tịch Mike Ashley và câu chuyện về cuộc khủng hoảng tại Newcastle

Rafael Benitez, các fans, chủ tịch Mike Ashley và câu chuyện về cuộc khủng hoảng tại Newcastle

Năm nay, kỳ chuyển nhượng hè tại nước Anh sẽ đóng cửa sớm hơn hai tuần so với thường lệ theo kết qu