Bóng đá trẻ TP.HCM trở lại

Bóng đá trẻ TP.HCM trở lại

Đây là một kết quả làm nức lòng người hâm mộ vì nói như Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá TP.HCM Trần Đì