đốt pháo

đốt pháo

CĐV đốt pho sng khiến Hải Phng v SLNA đều dnh n phạt【đốt pháo】:Ngày 26/7, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng