Một bông hồng trắng, một dặm chạy bộ tạo nên hành động đẹp tưởng nhớ VĐV xấu số bị lũ cuốn trôi

Một bông hồng trắng, một dặm chạy bộ tạo nên hành động đẹp tưởng nhớ VĐV xấu số bị lũ cuốn trôi

Sự cố một VĐV bị lũ cuốn tử vong khi đang trên đường chạy ở Dalat Ultra Trail 2020 đã khiến giải buộ