Italy xưng vương châu Âu: Giá trị của ngôi sao duy nhất…

Italy xưng vương châu Âu: Giá trị của ngôi sao duy nhất…

Italy xuất sắc vượt qua chủ nhà Anh trên loạt đá luân lưu nghẹt thở, xứng đáng trở thành nhà vô địch