Lee Nguyễn không phục, trách trọng tài có quyết định “thay đổi trận đấu”

Lee Nguyễn không phục, trách trọng tài có quyết định “thay đổi trận đấu”

Trên trang cá nhân, Lee Nguyễn chia sẻ lại đoạn video ghi tình huống anh chuyền bóng rất đẹp cho Dar