Nguyễn Duy Tuyến ôm chặt vợ ăn mừng sau khi giành HCV Pencak Silat SEA Games 31

Nguyễn Duy Tuyến ôm chặt vợ ăn mừng sau khi giành HCV Pencak Silat SEA Games 31

https://sport5.vn/nguyen-duy-tuyen-om-chat-vo-an-mung-sau-khi-gianh-hcv-pencak-silat-sea-games-31-20