quả troll

quả troll

HÀI HƯỚC: Dân mạng ‘troll’ sấp mặt Griezmann với ‘quả đầu’ mới khó đỡ【quả troll】:​Là một trong những