Tâm sự của “mỹ nữ đánh võ” Việt Nam tại SEA Games 30: “15 năm chưa yêu ai, từ chối mọi lời tán tỉnh vì sợ mình bận quá họ không hiểu cho”

Tâm sự của “mỹ nữ đánh võ” Việt Nam tại SEA Games 30: “15 năm chưa yêu ai, từ chối mọi lời tán tỉnh vì sợ mình bận quá họ không hiểu cho”

HCB wushu Trần Thị Minh Huyền: “15 năm chỉ tập 1 động tác đến mức hoàn hảo, tập trung cho đam mê quê